Zasady & Cookies

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego Marketu Finansowego

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad korzystania z Serwisu Internetowego ( (dalej “Zasady”) Marketu Finansowego (dalej “Spółka”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego funkcjonującego pod nazwą marketfinanse.pl (dalej “Serwis”).

 1. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują a Spółce lub podmiotom współpracującym ze Spółką, oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.Znaki Spółki oraz współpracujących ze Spółką podmiotów stanowią zarejestrowane znaki towarowe odpowiednio Spółki i współpracujących podmiotów.
 2. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Spółki lub wykorzystywanych przez Spółkę za zgodą podmiotów/osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 3. Spółka oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
 4. Spółka informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny oraz, że nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym oferowania usług w zakresie pośrednictwa kredytowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, prowadzenia Biura usług płatniczych i usług natychmiastowych przelewów międzynarodowych. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w Serwisie są jedynie zaproszeniem do zawarcia ewentualnej umowy.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) można znaleźć w Serwisie. Strony te są niezależne i nie są w żaden sposób kontrolowane przez Spółkę. Rekomendujemy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.
 7. Spółka  zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.

 8. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszych Zasad.

Zapewnienie prywatności

Witamy na stronie internetowej Marketfinanse.pl, należącej do Market Finansowy. (dalej zwaną jako “Spółka”). Poniżej wyjaśniamy obowiązujące w Spółce zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony.

Jeśli Użytkownik przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu lub inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa. Takie informacje będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w naszej Spółce zasadami bezpieczeństwa i poufności.

Pliki Cookies

Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych (, w tym na stronach internetowych Spółki.
Pliki cookies używane na stronach Spółki nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych. Niektóre funkcjonalności na stronach Spółki nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies. Nie będzie np. możliwe wysłanie informacji z formularza kontaktu.
Informacje dla Użytkowników:

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?
 • Cookies trwałe to pliki, które zostają zapisane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony Serwisu. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Spółkę jest zapamiętanie wybranych przez Użytkownika preferencji podczas odwiedzenia danej strony internetowej Serwisu jak na przykład zapamiętanie nazwy Użytkownika przy wypełnianiu formularza kontaktu. Celem tej funkcji jest umożliwienie automatycznego uzupełnienia pola nazwy Użytkownika na jego urządzeniu przy ponownym uruchomieniu Serwisu. Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przechowywanie tej informacji na swoim urządzeniu. Aby usunąć nazwę Użytkownika należy zaznaczyć zapamiętaną już nazwę a następnie z menu wybrać opcję “Usuń użytkownika”.
 • Cookies sesji, które w Serwisie są niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z funkcjonalności w niej zawartych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Spółkę jest identyfikacja danej sesji (dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie.
 • Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi Spółka współpracuje, umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Spółkę jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe. Firmy, które świadczą usługi analityczne dla Spółki to między innymi Google.
Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.
Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w nast
ępujący sposób:

 1. W przeglądarce Internet Explorer należy:
  wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
 2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy:
  wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.
 3. W przeglądarce Opera należy:
  wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.
 4. W przeglądarce Google Chrome należy:
  z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookie”.

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcję”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Dane te chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne oraz rygorystyczne procedury. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych Klienta. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, wymagamy od nich stosowania takich standardów ochrony informacji, jakie obowiązują w Spółce.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) Klientom przysługuje prawo do:

 • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • zmieniania tych danych,
 • żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w celach marketingowych,

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt mailowego pod adresem: biuro@marketfinanse.pl lub telefoniczny na numer 227601227 lub poprzez bezpośrednie odwiedziny w naszym biurze, mieszczącym się w Hali Mirowskiej pod adresem: Plac Mirowski 1 lokal 44, 00-138 Warszawa