Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie 

Ubezpieczenia na życie Warta dla Ciebie i Rodziny
Ubezpieczenia na życie Warta Życie SA.

Ubezpieczenie na życie WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 

Ubezpieczenie na życie to skuteczna finansowa ochrona w przypadku takich nieprzewidzianych losowych zdarzeń jak choroba, operacja, hospitalizacja, wypadek drogowy czy utrata najbliższej osoby. Tego typu nagłe i niespodziewane zdarzenia mogą skomplikować i wpłynąć na życie całej rodziny. Takim sytuacjom towarzyszą zazwyczaj problemy finansowe, wynikające z ograniczonej aktywności zawodowej lub nieprzewidzianych wydatków, które zazwyczaj się w takich przypadkach pojawiają (zakup leków, kul, sprzętu rehabilitacyjnego, itp..). Dlatego warto mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które spowoduje, że przejście tych sytuacji będzie łatwiejsze. 

Dlatego z myślą o Tobie i Twojej rodzinie przygotowaliśmy unikalne warianty ubezpieczenia WARTA dla Ciebie i Rodziny, które pomogą w wielu trudnych sytuacjach. 

Oferujemy nowy, innowacyjny plan ubezpieczeniowy – Warta dla Ciebie i Rodziny. 

Warta dla Ciebie i dla Rodziny to skuteczne zabezpieczenie przed skutkami aż 50 rodzajów zdarzeń i może obejmować tylko Ciebie lub całą rodzinę. Co ważne Assistance medyczny gwarantuje wszystkim domownikom pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem. 

Ubezpieczenie na życie – stać Cię na to!  

Warta dla Ciebie i Rodziny jest skrojona na miarę możliwości finansowych przeciętnego mieszkańca Polski. Składki miesięczne zaczynają się od 33 zł. Tak, ze każdy może sobie zapewnić sobie skuteczną ochronę ubezpieczeniową. 

Komu rekomendujemy ubezpieczenie na życie? 

 • Małżeństwom/ parom
 • Osobom samotnym 
 • Osobowy wykonującym wolne zawody 
 • Osobom nie posiadającym oszczędności 

Sprawdź teraz zakres i warianty ubezpieczenia – kliknij tutaj

Ubezpieczenie na życie Warta dla Ciebie i Rodziny to rozwiązanie dla osób indywidualnych, w przystępnej cenie, gwarantujące: 

 • zakres ubezpieczenia dostępny dotychczas tylko w przypadku pracy dla dużych korporacji (tzw. ubezpieczenia grupowe pracowników),  
 • wsparcie finansowe w przypadku utraty zdolności do pracy, 
 • Wsparcie finansowe w przypadku urodzenia się dziecka, 
 • wsparcie finansowe w przypadku choroby i hospitalizacji najbliższej rodziny ( współmałżonka, dzieci, rodziców/teściów), 
 • wsparcie finansowe w przypadku śmierci bliskiej osoby  
 • w przypadku zdarzeń w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypłaty świadczeń w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zapewniają ponadstandardowe wysokości świadczeń. 

 

Warunki przystąpienia do ubezpieczenia 

 • Przystąpienie do ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny nie wymaga żadnej ankiety medycznej 
 • wiek przystąpienia: od 18 roku życia (ukończonego) do 66 roku zycia (nieukończonego) 
 • okres trwania: do 70 roku życia (po przekroczeniu 70. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie “Twoje Życie 55 Plus”) 
 • Wysokość składki czyli cena ubezpieczenia jest stała i niezależna od wieku. 

Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny? 

 • Polisa zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wnioskopolisa została podpisana i po opłaceniu pierwszej składki (do 14. dnia pierwszego miesiąca trwania okresu ubezpieczenia). 

Okresy karencji 

W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny). 

Przeczytaj koniecznie: Warunki ogólne ubezpieczenia – kliknij tutaj

Okresy karencji wynoszą: 

3 miesiące w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencji dziecka.

6 miesięcy w przypadku: śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci małżonka, śmierci małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, śmierci dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, śmierci noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania.

10 miesięcy w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się wnuka.