Opłacanie rachunków domowych

Agencja opłat Warszawa – opłacanie rachunków domowych

Agencja opłat Warszawa jaką prowadzimy w Hali Mirowskiej obsługuje dziennie prawie 100 klientów. W ciągu miesiąca każdy z naszych Klientów zleca nam realizację co najmniej kilka przelewów, opłacając rachunki za: czynsz, prąd, wodę, gaz, wywóz śmieci, telefon, internet, raty kredytów. Niektórzy z nich muszą jeszcze opłacić ZUS i przelać podatki do Urzędu Skarbowego.

Jeśli rachunki te nasz Klient opłacałby na Poczcie Polskiej oznaczałoby to, że za każdy zlecony przelew  ponosi opłatę w wysokości 3,50 zł.

Agencja opłat Warszawa – w Markecie Finansowym opłata za przelew wynosi tylko i jedynie 2,50 zł!

Jeśli co miesiąc wykonujesz 7 przelewów to płacisz Poczcie kwotę 24,50 zł. Jeśli te przelewy wykonasz w Markecie Finansowym to łączna kwota opłat wyniesie tylko 17,5 zł, czyli zaoszczędzisz  7 zł miesięcznie, a to aż 84 zł rocznie! To pokaźna kwota!

Agencja opłat – kliknij tu i przeczytaj bo warto

Terminy i zasady wykonywania zleconych przelewów w Agencja opłat Warszawa

1. Biuro realizuje zlecenia płatnicze w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze po otrzymaniu zlecenia.

2. Zlecenia płatnicze złożone przez płatnika w biurze po godzinie 14:00 będą zrealizowane najwcześniej w następnym dniu roboczym.

Tabela opłat za korzystanie z usług płatniczych

(Wyciąg z Umowy Ramowej Biura Usług Płatniczych)

Biuro za przyjęcie środków od płatnika i wykonanie w jego imieniu zleceń płatniczych pobiera opłaty w wysokości:

2,50 zł za przelew do kwoty 500,00 zł.
5,00 zł  za przelew do US, ZUS, KRUS.
0,5 %  za przelew powyżej 500,00 zł.

Biuro pobiera od płatnika dodatkowe opłaty za wykonanie następujących czynności:

1,00 zł  za wydruk potwierdzenia realizacji zlecenia płatniczego złożonego ustnie.
10,00 zł  za pomoc w odzyskaniu środków pieniężnych przekazanych błędnie na rachunek bankowy, jeśli błąd nastąpił z winy płatnika.
3,00 zł   za odwołanie przez płatnika zlecenia płatniczego.
3,00 zł   za przekazanie informacji na temat zwrotu z banku odbiorcy.

Biuro Usług Płatniczych zostało zarejestrowane przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: BP1995/2017 w dniu 12 kwietnia 2017 roku.

Biuro Usług Płatniczych posiada obwiązkowe ubezpieczenie OC BUP w AXA Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – nr. polisy: 117961.BUP14.001184

Państwa przelewy realizowane są szybko i pewnie!

Przyjdź do nas i opłać swoje rachunki od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Adres:  Plac Mirowski 1, Lokal  44 ( Hala Mirowska na I piętrze przy schodach ruchomych)

Jeśli macie Państwo pytania zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 22 760 12 27